LOVSKI TURIZEM


 

Turizem je pomembna gospodarska dejavnost. Z njim se uspešno ukvarjajo tudi mnoge organizacije in društva pri nas. Mednje se prišteva tudi naša lovska družina.
Zaradi velike škode, ki jo divjad povzroča na poljščinah, zlasti koruzi, krompirju, fižolu, pšenici itd. in ker ni bilo mogoče vse te škode poravnati z odškodnino, so bili skaljeni odnosi s kmeti - pridelovalci. Vsako prijavljeno škodo je bilo treba oceniti in nadomestiti z materialom ali denarjem. Povrh pa smo še močno potrebovali denar za opremo lovskega doma. Zato smo v Lovski družini Žetale že leta 1973 začeli uvajati lovski turizem.


Uspešen lov z gosti

Prvi lovci - turisti za odstrel srnjaka so bili iz sosednje Avstrije. Nesporno prva FRITZ DRAKSLER in FERDINAND STROMAIER.


Gosta iz Avstrije Fritz in Ferdinand

Uspelo nam je, željeni cilj je bil dosežen v obojestransko zadovoljstvo. Dogovorili smo se za neprekinjeno sodelovanje, ki traja že 23 let. V teh letih so se že omenjenima lovcema pridružili še nekateri, žal pa iz raznih vzrokov niso redno sodelovali.
Z dohodkom iz lovskega turizma in s pomočjo turistov smo tudi uspešno in hitreje dograjevali naš lovski dom. V njem se bomo ob našem jubileju srečali tudi s prvimi lovskimi turisti, si prijateljsko stisnili roke, si pred lovom zaželeli dober pogled, po uspešnem lovu pa tudi prisrčni - NA SVIDENJE!

Herman Stres

 


Vodiči LD Žetale in gostje iz Avstrije z uplenjenimi srnjaki