LOVSKI DOM


 

Lovski dom Žetale

Na občnem zboru naše lovske družine, marca 1974, je Anton Korez predlagal, da bi začeli z gradnjo lastnega lovskega doma. Sledil je soglasno sprejeti sklep, da se zgradi lovski dom. V gradbeni odbor so bili izvoljeni: Anton Korez, Viktor Žerak in Vinko Pulko, ki so ga zadolžili za izbiro in nakup primerne parcele. Ta naloga ni bila lahka, ker na naustreznejši lokaciji ni bilo mogoče dobiti zemljišča.
Na predlog Viktorja Žeraka smo potem poslali vlogo na Kmetijski kombinat Ptuj, obrat Gozdarstvo, ki nam je bil pripravljen prodati del gozdne parcele. Potem je steklo. Z dobro organizacijo in zavzeto dejavnostjo smo v treh mesecih pridobili vso potrebno dokumentacijo za gradnjo lovskega doma.
Lovci smo začeli z rednim prostovoljnim delom in v letu 1974 zgradili dom do prve plošče, v naslednjem letu pa smo ga že spravili pod streho. Vsa dela je takratnih 22 članov LD Žetale opravilo prostovoljno, saj je bilo opravljenih skupno 4800 prostovoljnih delovnih ur. Člani so prav tako darovali les za ostrešje.
Zaradi pomanjkanja denarja, saj stavbno pohištvo in druga notranja oprema veliko staneta, se je gradnja lovskega doma nekoliko zavlekla. Končno je bila uradna otvoritev doma v letu 1987.
Naj k temu dodam, da je takrat divjad, kot meso pri nas imela nizko ceno, zato smo se odločili za boljšo rešitev. Odpovedali smo se odstrelu srnjakov in ga odstopili tujim lovcem, ki so vsak odstrel plačali. Na ta način smo prišli do nekaj denarja, da smo lahko lovski dom dokončali. Brez tega vira dohodkov sami nebi bili zmogli.

Anton Korez

 


Lovski dom Žetale


Lovska koča - Logarnica Tisovec (JÄGERHAUS)