LOVSKA KINOLOGIJA


 

Lovska kinologija - Razvoj in pomen v lovski družini

Pes je že od nekdaj lovčev zvesti prijatelj, pomočnik, spremljevalec in takorekoč član njegove ožje družine. Ko v Lovski družini Žetale obeležujemo 50-letnico dela in lovske organiziranosti, ne moremo mimo lovskega psa.
Nesporno je, da je bil lov prvi in glavni razlog za sodelovanje človeka in psa. Zato je človek vzgojo psa vedno bolj izpopolnjeval in ga uril za različne načine lova. Iz tega izhaja lovska kinologija - psoslovje, ki ima v lovstvu že bogato tradicijo. Ko je bila organiziranost lovstva postavljena na sedanje temelje, z novo strukturo članstva in novim odnosom do narave in divjadi, se je vzporedno razvijala tudi lovska kinologija. Prevladalo je spoznanje, da ni lova brez psa. Lovska kinologija se je razvijala vzporedno z nastankom lovskih družin, se združevala, strokovno in organizacijsko utrjevala. Veliko je prednosti lova z dobrim in uporabnim lovskim psom, veliko pa bi lahko našteli tudi pomanjkljivosti lova brez izurjenega psa.


Herman Stres s psom Tasom ob uplenjenem gamsu z Resenika

Pred ustanovitvijo Lovske družine Žetale, so že naši predniki uporabljali za lov razne pasme psov. Prevladovale so predvsem tri: šarivci, jamarji in brakirji. Pred nekaj desetletji je bila na območju naše lovske družine najpogostejša divjad divji zajec, zato je bil najboljši tisti pes, ki je znal zajca najti in ga pognati pred lovca. Jamarjenje je že skoraj pozabljeno in je za današnje razmere neprimerna zvrst lova, nekoč pa je bila to lovska posebnost, ki je utrjevala lovčevo vztrajnost in prepričanje v koristnost psa. Čeprav smo se srečevali z mnogimi težavami, je naša lovska družina v petdesetih letih dosegla zadovoljive uspehe tudi na področju lovske kinologije. Danes uporabljamo predvsem vrsti divjadi, načinu lova in terenski pogojenosti primerne in preizkušene pasme psov. V okviru svojih lovsko gojitvenih načrtov imamo usmerjeno kinologijo in v ta namen predvideno minimalno število lovskih psov.


Uplenitelj Herman Stres in vodnik PSP Franc Rebernišek

V glavnem prevladujejo pasme: brak jazbečarji, posavski in jugoslovanski goniči, lovski terierji in zadnje čase pri nas vse bolj pomembni in v naši lovski družini potrebni hanoverski in bavarski barvarji.
Za vzgojo uporabnega lovskega psa je posebno pomembna nabava mladičev, njihova vzreja, šolanje in opravljanje predpisanih tekem. Upoštevati je treba dejstvo, da je način vzreje mladiča, to je prehrana in stalno utrjevanje njegovih dednih lastnosti, pozneje tudi šolanje, pogoj, da si vodnik vzgoji takšnega lovskega psa, ki je vreden svojega imena in potrjuje svojega vodnika - lovca.
Lovska kinologija danes povezuje vse lastnike in vodnike lovskih psov v kinološka društva, ta pa so po sestavi in po teritorialnem načelu in pasemskih lastnostih zastopana v lovskih organizacijah in društvih.
Pred kinologi se pojavlja še vrsta drugih nalog: vzgoja članstva, vzreja lovskih psov, vzgoja vodnikov, sodnikov itd. Tudi brez dobre lovske literature ni napredka. Psoslovje je, vsaj po moji oceni, premalo poudarjen predmet pri vzgoji lovskih pripravnikov in na lovskih izpitih.

Viktor Žerak