ČLANI


 

Člani lovske družine Žetale


Skupinska slika lovcev LD Žetale


Stanje na dan 30.06.1996 ob 50. obletnici LD:

Zap. št.
Priimek in ime
Datum rojstva
Bivališče
Pošta
1.
BUTOLEN VINKO
05.07.1934
Čermožiše 23
2287 Žetale
2.
BUTOLEN FRANC
03.10.1943
Žetale 32/a
2287 Žetale
3.
BOŽIČKO ANTON
13.06.1953
Kočice 45
2287 Žetale
4.
BUKŠEK IVAN
26.04.1967
Žetale 51/b
2287 Žetale
5.
CEP JANEZ
09.05.1965
Kočice 16
2287 Žetale
6.
FIŠER JOŽEF
27.07.1941
Čermožiše 92
2287 Žetale
7.
GAJŠEK ANTON
28.09.1956
Žetale 59/b
2287 Žetale
8.
GAJSER STANKO
13.07.1959
Žetale 31
2287 Žetale
9.
JUS JANEZ
21.12.1946
Dobrina 7
2287 Žetale
10.
KOREZ ANTON
04.11.1927
Reševa 16
2250 Ptuj
11.
KOPŠE JANKO
16.08.1934
Žetale 8
2287 Žetale
12.
KOPŠE HERMAN
15.02.1958
Žetale 11
2287 Žetale
13.
KRUŠIČ LEOPOLD
25.10.1940
Žetale 17/b
2287 Žetale
14.
KRÖPFEL ADOLF st.
01.02.1953
Žetale 36
2287 Žetale
15.
LETONJA IZTOK
07.10.1964
Žetale 44
2287 Žetale
16.
POLAJŽER JANEZ
24.10.1933
Dobrina 39/a
2287 Žetale
17.
PULKO FRANC
10.01.1943
Žetale 62
2287 Žetale
18.
PULKO IVAN
07.09.1959
Žetale 16
2287 Žetale
19.
PULKO BOŽO
28.10.1973
Žetale 16
2287 Žetale
20.
PLAVČAK DUŠAN
24.04.1963
Žetale 40
2287 Žetale
21.
POLAJŽAR ANTON
19.12.1939
Sv. Jurij 4
3252 Rogatec
22.
REBERNIŠEK FRANC
10.08.1941
Čermožiše 50
2287 Žetale
23.
STRES HERMAN
09.07.1942
Žetale 4/b
2287 Žetale
24.
VIVOLA JOŽEF
28.01.1932
Žetale 42
2287 Žetale
25.
VODUŠEK RUDOLF
30.03.1933
Kočice 1/a
2287 Žetale
26.
ZAJŠEK ALOJZ
12.06.1925
Dobrina 68
2287 Žetale
27.
ŽERAK VIKTOR
03.07.1936
Kozminci 24/a
2287 Žetale
28.
ŽERAK IVAN
05.02.1953
Klinetova 12
2000 Maribor
29.
ŽERAK MATEVŽ
09.06.1951
Čermožiše 71
2287 Žetale
30.
KRÖPFEL ADOLF ml.
28.10.1973
Žetale 16
2287 Žetale
31.
KOPŠE PETER
07.02.1956
Dobrina 22
2287 Žetale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stanje na dan 01.01.2005 :

Zap. št.
Priimek in ime
Datum rojstva
Bivališče
Pošta
1.
BUKŠEK IVAN
26.04.1967
Žetale 51/b
2287 Žetale
2.
FIŠER JOŽEF
27.07.1941
Čermožiše 92
2287 Žetale
3.
GAJŠEK ANTON
28.09.1956
Žetale 59/b
2287 Žetale
4.
GAJSER STANKO
13.07.1959
Žetale 31
2287 Žetale
5.
JUS JANEZ
21.12.1946
Dobrina 7
2287 Žetale
6.
KOREZ ANTON
04.11.1927
Reševa 16
2250 Ptuj
7.
KOPŠE JANKO
16.08.1934
Žetale 8
2287 Žetale
8.
KOPŠE HERMAN
15.02.1958
Žetale 11
2287 Žetale
9.
KRUŠIČ LEOPOLD
25.10.1940
Žetale 17/b
2287 Žetale
10.
KRÖPFEL ADOLF
01.02.1953
Žetale 36
2287 Žetale
11.
POLAJŽER JANEZ
24.10.1933
Dobrina 39/a
2287 Žetale
12.
PULKO FRANC
10.01.1943
Žetale 62
2287 Žetale
13.
PULKO BOŽO
28.10.1973
Žetale 16
2287 Žetale
14.
PLAVČAK DUŠAN
24.04.1963
Žetale 40
2287 Žetale
15.
POLAJŽAR ANTON
19.12.1939
Sv. Jurij 4
3252 Rogatec
16.
STRES HERMAN
09.07.1942
Žetale 4/b
2287 Žetale
17.
VIVOLA JOŽEF
28.01.1932
Žetale 42
2287 Žetale
18.
ZAJŠEK ALOJZ
12.06.1925
Dobrina 68
2287 Žetale
19.
ŽERAK VIKTOR
03.07.1936
Kozminci 24/a
2287 Žetale
20.
ŽERAK IVAN
05.02.1953
Klinetova 12
2000 Maribor
21.
ŽERAK MATEVŽ
09.06.1951
Čermožiše 71
2287 Žetale
22.
KOPŠE PETER
07.02.1956
Dobrina 22
2287 Žetale
23.
VIDOVIČ JANKO
21.06.1964
Seliškarjeva 3
2250 Ptuj
24.
BUKŠEK ANTON
07.01.1963
Žetale 51
2287 Žetale
25.
BEDENIK IVAN
15.05.1966
Žetale 56
2287 Žetale
26.
OZVATIČ STANISLAV
12.03.1979
Žetale 84/b
2287 Žetale
27.
KIRBIŠ KONRAD
13.07.1949
Dobrina 23
2287 Žetale
28.
MLAKAR GREGOR
20.09.1985
Žetale 25
2287 Žetale
29.
ANTOLINC JANEZ
17.11.1947
Ciril Metodova 4
2000 Maribor